KONTAKTY

• Konateľ spoločnosti

OMAMIK Pavol

+421 . . .  . . .  . . .

pomamik@eastsk.sk

• Riaditeľ realizácie zákaziek

HOVOŘÁK Jozef

+421 905 626 163

jhovorak@eastsk.sk

• Sekretariát

SEMANČÍKOVÁ Radka, Mgr.

+421 948 889 329

rsemancikova@eastsk.sk

• Ekonomické oddelenie

BURDEJOVÁ Helena

+421 915 929 990

hburdejova@eastsk.sk

• Vedúci nákupu a prípravy práce

BAGIN Vincent

+421 948 439 499

vbagin@eastsk.sk

• Samostatní prípravári

MITICKÝ Roman

+421 905 640 694

rmiticky@eastsk.sk

OMAMIKOVÁ Paula, Bc.

+421 948 213 061

pomamikova@eastsk.sk

• Projektoví manažéri

SEMANČÍK Michal

+421 948 446 148

msemancik@eastsk.sk

HURTUK Rastislav

+421 917 831 216

rhurtuk@eastsk.sk

• Vedúci montéri

NOVÁK Juraj

+421 915 929 816

jnovak@eastsk.sk

ANDRAŠČÍK Andrej

+421 948 338 705

SEMANČÍK Patrik

+421 948 686 323

DZUGAS Peter

+421 948 686 514

• Zásobovanie, sklad

LEHOTZKÝ Mikuláš

+421 948 448 302

mlehotzky@eastsk.sk