EAST SK, s.r.o
Bratislavská 430/5
Dubnica nad Váhom
018 41

© copyright by Eastsk
graphic design by dale

elektroinštalácie

MERANIE A REGULÁCIA

Služby zaisťujeme od spracovania projektovej dokumentácie cez dodávky, montáže, uvedenie do prevádzky, až po servis na zariadení. Sústredíme sa predovšetkým na technológie plynových kotolní, parných a teplovodných výmenníkových staníc, ďalej na vzduchotechnické zariadenia, chladiace zariadenia a podobne. Z bohatého sortimentu riadiacej techniky sa špecializujeme hlavne na výrobky  firmy Sauter a Siemens.