SÍDLO SPOLOČNOSTI

EAST SK, s.r.o.

Bratislavská 430/5
018 41 Dubnica nad Váhom

48°57’33.5″N   18°10’02.9″E

IČO: 44 499 981
DIČ: 202 271 7092
IČ DPH: SK2022717092

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu  Trenčín
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20969/R