EAST SK, s.r.o
Bratislavská 430/5
Dubnica nad Váhom
018 41

© copyright by Eastsk
graphic design by dale

elektroinštalácie

PRÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

Prístupové systémy slúžia k blokovaniu prístupu osôb do jednotlivých priestorov. Patria sem el. zámky ovládané elektronicky cez čiarové kódy, Dallas čipy a pod. Do tohto oboru patrí tiež kontrola pochôdzky strážnej služby, kedy je ich pochôdzka kontrolovaná pomocou snímačov rozmiestnených po objekte. Tieto sú vyhodnocované cez PC, kde sa dá spätne zistiť, o koľkej a na akom mieste sa strážna služba pohybuje.