EAST SK, s.r.o
Bratislavská 430/5
Dubnica nad Váhom
018 41

© copyright by Eastsk
graphic design by dale

elektroinštalácie

REALIZOVANÉ ZÁKAZKY r.2009

• Terno COOP Jednota Laugarício Trenčín - Vnutorné silno a slaboprúdové rozvody, Štrukturovaná kabeláž, UPS


Life Michalovice (CZ) - Vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody, Verejné osvetlenie, Bleskozvod a uzemnenie


• TESCO Martin-Priekopa - Vnútorné silnoprúdové rozvody, DA, UPS, Verejné osvetlenie, NN prípojka, VN prípojka, Bleskozvod a uzemnenie


Octopus Habitat Bratislava - El. požiarna signalizácia, Požiarny rozhlas, MaR


• SSaUD Mengusovce - Vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody, Bleskozvod a uzemnenie, Elektrická požiarna signalizácia, Požiarny rozhlas


• Gentiana Mýto pod Ďumbierom - Vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody, Bleskozvod a uzemnenie, Verejné osvetlenie, NN prípojka


• Apartmány Terchová - Vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody, Verejné osvetlenie, NN prípojka, Bleskozvod a uzemnenie


• Family Center Rimavská Sobota - El. požiarna signalizácia, Požiarny rozhlas


• Family Center Vranov nad Topľou - El. požiarna signalizácia, Požiarny rozhlas


• PO Kamenné námestie Liptovský Mikuláš - El. požiarna signalizácia, Požiarny rozhlas, Trafostanica, Vnutorné silnoprúdové rozvody, DA, UPS, Verejné osvetlenie, NN prípojka, VN prípojka, Bleskozvod a uzemnenie


• OCK Martin - Verejné osvetlenie, NN prípojka, VN a NN preložky, Trafostanica, Vonkajšie osvetlenie, Preložky telekomunikačného vedenia


• Family Center Dunajská Streda - El. požiarna signalizácia, Požiarny rozhlas