EAST SK, s.r.o
Bratislavská 430/5
Dubnica nad Váhom
018 41

© copyright by Eastsk
graphic design by dale

elektroinštalácie

REALIZOVANÉ ZÁKAZKY r.2010

• ŠD Horský Park Bratislava - Vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody, Štrukturovaná kabeláž, Elektrická požiarna signalizácia, Požiarny rozhlas


• LIDL Liptovský Hrádok - Vnútorné silnoprúdové rozvody, Verejné osvetlenie


• Obecný úrad Leštiny - Vnútorné silnoprúdové rozvody, Slaboprúdové rozvody, Bleskozvod, NN prípojka


• Hotel AVENA Plus Liptovský Ján
- Meranie a regulácia, Štrukturovaná kabeláž, TV rozvody, Ozvučenie, EPS, Požiarny rozhlas, PSN


• OCK Olomouc (CZ) - Stavebný dozor


• RD Kollár - Vnútorné silnoprúdové rozvody, Slaboprúdové rozvody, PSN


• RD Janigová - Realizácia diela na kľúč, vrátane stavebnej časti


• Family center Považská Bystrica - Elektrická požiarna signalizácia EPS, Požiarny rozhlas


• FTVŠ Bratislava, Golf trenažér - Vnútorné silnoprúdové rozvody


• OCK Trebišov - VN prípojka, Trafostanica, Vnútorné silnoprúdové rozvody, Slaboprúdové rozvody, Verejné osvetlenie, MaR, NN prípojka, NN rozvody, Bleskozvod a uzemnenie


• OCK Kežmarok - Trafostanica, Vnútorné silnoprúdové rozvody, Prekládka telekomunikačných káblov, Areálové rozvody NN, Verejné osvetlenie, Preložka verejného osvetlenia, Bleskozvod a uzemnenie


• Primum Rimavská Sobota - El. požiarna signalizácia, Požiarny rozhlas, NN prípojka, Vnútorné silnoprúdové rozvody, Verejné osvetlenie, Bleskozvod a uzemnenie


• Telux Trebatice - Vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody, NN prípojka, Bleskozvod a uzemnenie


• Perla Ružinova - Vnútorné silnoprúdové rozvody, Slaboprúdové rozvody, Bleskozvod a uzemnenie


• Penny Market Plzeň (CZ) - Vnútorné silnoprúdové rozvody, Bleskozvod a uzemnenie, Elektrická požiarna signalizácia


• OC Trebišov - Vnútorné silnoprúdové rozvody, Bleskozvod a uzemnenie, Verejné osvetlenie, NN a VN prípojka, Trafostanica