EAST SK, s.r.o
Bratislavská 430/5
Dubnica nad Váhom
018 41

© copyright by Eastsk
graphic design by dale

elektroinštalácie

REALIZOVANÉ ZÁKAZKY r.2011

• OC Ústí nad Labem (CZ) - Trafostanica, Verejné osvetlenie, NN rozvody, Vnútorné silnoprúdové rozvody


• OC Brezno - VN prípojka, Trafostanica, Vnútorné silnoprúdové rozvody, Slaboprúdové rozvody, Verejné osvetlenie, MaR, NN prípojka, NN rozvody, Bleskozvod a uzemnenie


• Family center Senica - EPS + PER, NN rozvody, Verejné osvetlenie, Vnútorné silnoprúdové rozvody


• K+B Vranov nad Topľou - EPS + PER, Vnútorné silnoprúdové rozvody


• OC Žiar nad Hronom - VN prípojka, Trafostanica, Vnútorné silnoprúdové rozvody, Slaboprúdové rozvody, Verejné osvetlenie, MaR, NN prípojka, NN rozvody, Bleskozvod a uzemnenie


• OC Lučenec - VN prípojka, Trafostanica, Vnútorné silnoprúdové rozvody, Slaboprúdové rozvody, Verejné osvetlenie, MaR, NN prípojka, NN rozvody, Bleskozvod a uzemnenie


• DSS Považská Bystrica - EPS, PER, Príprava MaR, CCTV, Dátová sieť