EAST SK, s.r.o
Bratislavská 430/5
Dubnica nad Váhom
018 41

© copyright by Eastsk
graphic design by dale

elektroinštalácie

REALIZOVANÉ ZÁKAZKY r.2012

• OC Nové Mesto nad Váhom - Vnútroareálové silnoprúdové rozvody, Slaboprúdové rozvody, Verejné osvetlenie, MaR, NN prípojka, NN rozvody, Bleskozvod a uzemnenie, Prekládka telekomunikačného vedenia, Prekládka verejného osvetlenia mesta


• OC Central Bratislava – Realizácia vonkajšieho osvetlenia, Dekoračné osvetlenie objektu, Dekoračné osvetlenie nástrešných záhrad


• IKEA Bratislava rozšírenie – Trasy pre colt, Dodávka a montáž požiarne odolných trás a kabeláži pre zariadenie na odvod dymu a tepla


• Family Center Chrudim (CZ) - Silnoprúdové rozvody, Osvetlenie predajne a zásuvkové okruhy, EPS, PER, Bleskozvod, Uzemnenie


• Family Center GATE Senica - Silnoprúdové rozvody, Osvetlenie predajne a zásuvkové okruhy, EPS, PER, Bleskozvod, Uzemnenie, Verejné osvetleni, NN rozvody, NN prípojka


• Výrobná hala Púchov - Elektroinštalácia slaboprúdových rozvodov + MaR


• OC Partizánske - Kompletná elektroinštalácia, Silnoprúd, Slaboprúd, Zabezpečovačka, Požiarny rozhlas, Elektrická požiarna signalizácia, Verejné osvetlenie, VN prípojka, Trafostanica, Vonkajšie osvetlenie prekládky telekomunikačných rozvodov, MaR


• OC Most rekonštrukcia (CZ) - Výmena dieselagregátu, Rekonštrukcia silnoprúdu a slaboprúdu


• OC Čadca - Silnoprúd, MaR, Požiarny rozhlas, Zabezpečovacia technika, Elektrická požiarna signalizácia, VN prípojka, Trafostanica, Bleskozvod


• OC Centrálny sklad Ilava - Elektroinštalácia slaboprúd a silnoprúd, Zabezpečovacia technika, Elektrická požiarna signalizácia, Požiarny rozhlas