EAST SK, s.r.o
Bratislavská 430/5
Dubnica nad Váhom
018 41

© copyright by Eastsk
graphic design by dale

elektroinštalácie

REALIZOVANÉ ZÁKAZKY r.2013

• OC Rožňava - Kompletná elektroinštalácia, Silnoprúd, Osvetlenie + zásuvkové okruhy, Slaboprúd, Elektrická požiarna signalizácia, Požiarny evakuačný rozhlas, Zabezpečovacia technika, Bleskozvod, Uzemnenie, Meranie a regulácia


• OC Prostějov (CZ) - Trafostanica, Uzemnenie, Bleskozvod, EPS, EZS a PER, NN prípojka, Dieselagregát


• OC Podunajské Biskupice - Silnoprúdová inštalácia, Slaboprúdová inštalácia, EPS, EZS, PER, Trafostanica, Dieselagregát, MaR, Bleskozvod


• OC Bardejov – Silnoprúdová inštalácia, Slaboprúdová inštalácia, EPS, EZS, PER, Meranie a regulácia, Dieselagregát, Bleskozvod


• OC Mladá Boleslav (CZ) - Rekonštrukcia a výmena osvetlenia skladu - predajnej plochy a technického zázemia, Rekonštrukcia núdzového a bezpečnostného osvetlenia objektu, Výmena rozvádzačov RH, R2, R5, R7, R6, Rekonštrukcia pekárne a lahôdok, Nová elektroinštalácia pult ryby, Rekonštrukcia ozvučenia, EPS, Zabezpečovačky, Výmena dieselagregátu, Výmena rozvádzača dieselagregátu + kabeláž, Výmena napájacích káblov SHZ, Rekonštrukcia pokladničných tandemov - nová zásuvková elektroinštalácia, Montáž novej zásuvkovej elektroinštalácie predajnej plochy - infopultu - hlavnej pokladne, Nová elektroinštalácia osvetlenia, Podzemné parkovisko, Rekonštrukcia telefónnych rozvodov a ústredne, Úprava R32, Rekonštrukcia WC zákazníci, Nové napojenie chladenia, Oživenie a spustenie technológie OC do prevádzky


• OC Liberec (CZ) - Rekonštrukcia a výmena osvetlenia sklady, Predajná plocha, Technické zázemia, Rekonštrukcia núdzového a bezpečnostného osvetlenia objektu, Rekonštrukcia pekárne, lahôdok, Rekonštrukcia ozvučenia, EPS, Zabezpečovačky, Výmena dieselagregátu, Výmena rozvádzača dieselagregátu + kabeláž, Výmena napájacích káblov SHZ, Rekonštrukcia pokladničných tandemov - nová zásuvková elektroinštalácia, Montáž novej zásuvkovej elektroinštalácie, Predajná plocha, Infopult, Hlavná pokladňa, Rekonštrukcia telefónnych rozvodov a ústredne, Výmena osvetlenia parkovisko a nakladacia rampa, Výmena rozvádzačov R2,R5,R7, Úprava rozvádzača RH,R32, Rekonštrukcia WC zákazníci, Nové napojenie chladenia, Nová elektroinštalácia MaR a riadiaceho systému MaR, Oživenie a spustenie technológie OC do prevádzky