EAST SK, s.r.o
Bratislavská 430/5
Dubnica nad Váhom
018 41

© copyright by Eastsk
graphic design by dale

elektroinštalácie

REALIZOVANÉ ZÁKAZKY r.2014

• OC Leonberg (DE) - Silnoprúdové rozvody, Požiarna signalizácia, Bezpečnostné osvetlenie, Evakuačný rozhlas, Štruktúrovaná kabeláž EDV, Trafostanica, Rozvody pre zabezpečovaciu techniku, Bleskozvod


• OC Leipzig (DE) – Rekonštrukcia - Silnoprúdové rozvody, Požiarna signalizácia, Bezpečnostné osvetlenie, Evakuačný rozhlas, Štruktúrovaná kabeláž EDV, Trafostanica, Rozvody pre zabezpečovaciu techniku, Bleskozvod, Riadenie budovy EIB, Štruktúrovaná kabeláž, Rozvody pre zabezpečovaciu techniku


• OC Dresden (DE) – rekonštrukcia: Rozhlas, Požiarna signalizácia, Štruktúrovaná kabeláž, Rozvody pre zabezpečovaciu techniku


• OC Berlín (DE) - rekonštrukcia: Silnoprúdové rozvody, Požiarna signalizácia, Bezpečnostné osvetlenie, Evakuačný rozhlas, Štruktúrovaná kabeláž EDV, Rozvody pre zabezpečovaciu techniku, Bleskozvod, Náhradný zdroj DA


• OC Sabinov (SK) - Silnoprúdová inštalácia, Slaboprúdová inštalácia, EPS, EZS, PER, Meranie a regulácia, Dieselagregát, Bleskozvod, Vonkajšie osvetlenie, Prekládka telekomunikačného vedenia


• OC Leipzig (DE) - Silnoprúdová inštalácia, Slaboprúdová inštalácia, Kabeláž pre EPS, Kabeláž pre EZS, Kabeláž + montáž PER, Kabeláž pre Meranie a regulácia, Oprava + doplnenie bleskozvodu


• OC Berlín (DE) - Rekonštrukcia a výmena osvetlenia skladov, predajnej plochy, technického zázemia, Výmena núdzového a bezpečnostného osvetlenia objektu, Rekonštrukcia lahôdok, Rekonštrukcia ozvučenia, Rekonštrukcia EPS, Zabezpečovačky, Výmena rozvádzača dieselagregátu + kabeláž, Výmena napájacích káblov SHZ, Rekonštrukcia pokladničných tandemov - nová zásuvková elektroinštalácia, Montáž novej zásuvkovej elektroinštalácie, Predajná plocha, Infopult, Hlavná pokladňa, Rekonštrukcia telefónnych rozvodov a ústredne + štruktúrovaná kabeláž, Výmena rozvádzačov, Nové napojenie chladenia, Nová elektroinštalácia MaR a riadiaceho systému MaR