EAST SK, s.r.o
Bratislavská 430/5
Dubnica nad Váhom
018 41

© copyright by Eastsk
graphic design by dale

elektroinštalácie

REALIZOVANÉ ZÁKAZKY r.2015

• OC Zvolen (SK) - Rekonštrukcia núdzového osvetlenia, Demontáž starej elektroinštalácie, Demontáž starého núdzového osvetlenia, Montáž novej ústredne CBS, Montáž nového núdzového a bezpečnostného osvetlenia


• OC Piešťany (SK) - Výmena osvetlenia zázemie, Predajná plocha, Sklady technické miestnosti, Rekonštrukcia elektroinštalácie, Predajná plocha, Sklady, Kancelárie, Rekonštrukcia elektroinštalácie, Lahôdky, Pekáreň, Chladiaky, Rekonštrukcia núdzového osvetlenia, Výmena rozvádzačov R5,R7,R-DA,R2,R32, Úpravy rozvádzačov R1,R3,R4,RH, Montáž novej ústredne CBS, Rekonštrukcia osvetlenia prístrešok, Vstup, Obchodná ulica, Rekonštrukcia pokladní, Rekonštrukcia merania a regulácie, Demontáž starých a montáž nových káblových vedení osvetlenia, Zásuvkových rozvodov, Rekonštrukcia nakladacej rampy a príjmu tovaru, Rekonštrukcia telefónnych, Rozvodov koncesionárov


• Courbis Sereď (SK) - Komplet silnoprúdové rozvody, Zásuvkové rozvody, Osvetlenie, Dieselagregát, Bleskozvod, Štruktúrovaná kabeláž


• OC Nove Zámky (SK) - Silnoprúdové rozvody, Zásuvkové rozvody, Osvetlenie, Rozhlas, EPS, Nový sklad, rampa (zásuvkové rozvody, osvetlenie, rozhlas, EPS), Doplnenie bleskozvodu, Oprava bleskozvodu, Núdzové osvetlenie


• OC Šaľa (SK) - Silnoprúdové rozvody, Zásuvkové rozvody, Osvetlenie, Nový sklad, Rampa (zásuvkové rozvody, osvetlenie, rozhlas, EPS), Núdzové osvetlenie, Oprava bleskozvodu, Doplnenie bleskozvodu


• OC Dolný Kubín (SK) - Verejné osvetlenie, Prekládka verejného osvetlenia, Kompletná silnoprúdová inštalácia + MaR + EPS + PSN, PER, Bleskozvod, Dieselagregát


• OC Šamorín (SK) - Kompletná inštalácia slaboprúdových rozvodov, EPS, PSN, PER


• Parkovací dom Topoľčany (SK) - Kompletná silnoprúdová a slaboprúdová inštalácia + Uzemnenie


• OC Bratislava-Patrónka (SK) - Kompletná silnoprúdová inštalácia + MaR + EPS + PSN, PER, Bleskozvod


• Zdravotnícke zariadenie Banská Bystrica (SK) - Kompletná silnoprúdová a slaboprúdová inštalácia, Dodávka dieselagregát