EAST SK, s.r.o
Bratislavská 430/5
Dubnica nad Váhom
018 41

© copyright by Eastsk
graphic design by dale

elektroinštalácie

REALIZOVANÉ ZÁKAZKY r.2016

• OC Dunajská Streda (SK) - Silnoprúdové rozvody, Zásuvkové rozvody, Osvetlenie, Núdzové osvetlenie, Oprava bleskozvodu, Doplnenie bleskozvodu, Výmena vonkajšieho osvetlenia na parkovisku


• OC Michalovce (SK) - Silnoprúdové rozvody, Zásuvkové rozvody, Osvetlenie, Núdzové osvetlenie, Oprava bleskozvodu, Doplnenie bleskozvodu, Výmena vonkajšieho osvetlenia na parkovisku, Dieselagregát, Rozhlas, Požiarna signalizácia, Zabezpečovací systém


• OC Zlaté Moravce (SK) - Elektromontážne práce, Osvetlenia a zásuvkových obvodov, Napájanie technológií chladenia a kúrenia, Dodávka a montáž CBS, Montáž zálohovaných obvodov UPS, Dodávka, Montáž a oživenie rozvádzačov RH-A, RH-SV, R1, R2, R3, R4, R5, R7, R32, Rek, Dodávka, Montáž a oživenie dieselagregátu, Dodávka, Montáž a oživenie technológie ozvučenia, Požiarny rozhlas zabezpečovacej techniky, Elektrickej požiarnej signalizácie, Dodávka, Montáž bleskozvodu


• OC Prievidza - rekonštrukcia (SK) - Kompletná výmena kabeláže elektro rozvodov zázemia, Skladov, Technickej miestnosti chladenia, MaR, Lahôdok pekárne, Výmena rozvádzačov RH-AV, RH-SV, R1, R2, R3, R4, R5, R7, R32, Rek, Montáž novej CBS, Kompletná výmena osvetlenia za leddiodový, Rekonštrukcia bleskozvodu a osvetlenia parkoviska OC


OC Prievidza 2 (SK) - Elektromontážne práce, Osvetlenie zásuvkových obvodov, Napájanie technológie chladenia, Vykurovanie, Sprinkler, Dodávka a montáž CBS, Montáž zálohovaných obvodov UPS, Dodanie a montáž rozvádzačov RH-AV, RH-SV, R1, R2, R3, R4, R5, R7, R32, Rek, Dodávka, Montáž a oživenie dieselagregátu, Dodávka, Oživenie technológie ozvučenia, EPS, Požiarneho rozhlasu, Zabezpečovacej techniky, Montáž osvetlenia parkoviska, Kompletná dodávka leddiodového osvetlenia objektu OC