EAST SK, s.r.o
Bratislavská 430/5
Dubnica nad Váhom
018 41

© copyright by Eastsk
graphic design by dale

elektroinštalácie

REALIZOVANÉ ZÁKAZKY r.2017

FACELIFT OC Galanta (SK) – Úprava a montáž  osvetlenia na predajnej ploche, Preloženie a montáž  zásuviek na predajnej ploche, Doplnenie zásuviek pre samoobslužné pokladne , Výmena osvetlenia vo vstupe a na prístrešku, Úprava zásuviek vo vstupe a pod prístreškom,  Montáž svetiel pre reklamy na fasáde, Kompletné dodanie LED osvetlenia

FACELIFT  OC Sereď  (SK)Úprava  a montáž  osvetlenia na predajnej ploche, Preloženie a montáž  zásuviek na predajnej ploche, Doplnenie zásuviek pre samoobslužné pokladne, Výmena osvetlenia vo vstupe a na prístrešku, Úprava zásuviek vo vstupe a pod prístreškom,  Montáž svetiel pre reklamy na fasáde, Kompletné dodanie LED osvetlenia

FACELIFT  OC Dunajská Streda  (SK)– Preloženie a montáž  osvetlenia na predajnej ploche, Preloženie a montáž  zásuviek na predajnej ploche,  Montáž svetiel pre reklamy na fasáde, Kompletné dodanie LED osvetlenia

FACELIFT  OC Kežmarok (SK) – Preloženie a montáž  osvetlenia na predajnej ploche, Preloženie a montáž  zásuviek na predajnej ploche, Doplnenie zásuviek pre samoobslužné pokladne , Výmena osvetlenia vo vstupe a na prístrešku, Úprava zásuviek vo vstupe a pod prístreškom,  Montáž svetiel pre reklamy na fasáde, Kompletné dodanie LED osvetlenia

FACELIFT  OC Stará Ľubovňa  (SK) – Úprava a montáž  osvetlenia na predajnej ploche, Preloženie a montáž  zásuviek na predajnej ploche, Doplnenie zásuviek pre samoobslužné pokladne , Výmena osvetlenia vo vstupe a na prístrešku, Úprava zásuviek vo vstupe a pod prístreškom,  Montáž svetiel pre reklamy na fasáde, Kompletné dodanie LED osvetlenia

• OC Komárno (SK)- Elektromontážne práce, Osvetlenie  zásuvkových obvodov, Napájanie technológií chladenia a kúrenia, Dodávka a montáž CBS, Montáž zálohovaných obvodov UPS, Dodávka, Montáž a oživenie rozvádzačov RH-A, RH-SV, R1, R2, R3, R4, R5, R7, R32, Rek, Dodávka, Montáž a oživenie dieselagregátu , Montáž bleskozvodu

• OC Petržalka  (SK)  - Elektromontážne práce, Osvetlenie zásuvkových obvodov, Napájanie technológií chladenia a kúrenia, Dodávka a montáž CBS, Montáž zálohovaných obvodov UPS, Montáž a oživenie rozvádzačov RH-A, RH-SV, R1, R2, R3, R4, R5, R7, R32

• Logistika Tesco (SK)– Kompletná výmena osvetlenia, Montáž bezpečnostného osvetlenia

• OC Poprad 2 (SK) - Elektromontážne práce, Osvetlenie Parkoviska, Prekládky verejného osvetlenia , Montáž svetelných a zásuvkových obvodov, Napájanie technológií chladenia a kúrenia, Dodávka a montáž CBS, Montáž zálohovaných obvodov UPS , Montáž a oživenie rozvádzačov RH-A, RH-SV, R1, R2, R3, R4, R5, R7, R32, Rek, Dodávka, Montáž a oživenie dieselagregátu , Montáž bleskozvodu, Kompletná dodávka a montáž slaboprúdových rozvodov (požiarna signalizácia rozhlasu, zabezpečovačka)

 • OC Prešov (SK) - Kompletná rekonštrukcia, Demontáž jestvujúcich rozvodov, Montáž silnoprúdovej a slaboprúdovej elektroinštalácie, Prekládka merania