REALIZOVANÉ ZÁKAZKY rok 2011

OC - Ústí nad Labem (CZ)

Vnútorné silnoprúdové rozvody • Trafostanica • Verejné osvetlenie • NN rozvody

OC - Brezno

Vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody • VN prípojka • NN rozvody • Verejné osvetlenie • Trafostanica • Bleskozvod a uzemnenie • Meranie a regulácia (MaR)

OC Family Center - Senica

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Požiarny evakuačný rozhlas (PER) • NN rozvody • Verejné osvetlenie • Vnútorné silnoprúdové rozvody

Mestský hotel T and B - Vranov nad Topľou

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Požiarny evakuačný rozhlas (PER) • Vnútorné silnoprúdové rozvody

OC - Žiar nad Hronom

Vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody • NN a VN prípojka • Trafostanica • Verejné osvetlenie • Meranie a regulácia (MaR) • NN rozvody • Bleskozvod a uzemnenie

OC - Lučenec

Vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody • VN a NN prípojka • Trafostanica • Verejné osvetlenie • Meranie a regulácia (MaR) • NN rozvody • Bleskozvod a uzemnenie

Domov sociálnych služieb - Považská Bystrica

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Požiarny evakuačný rozhlas (PER) • Príprava Merania a regulácie (MaR) • CCTV • Dátová sieť