REALIZOVANÉ ZÁKAZKY rok 2014

OC - Leonberg (DE)

Silnoprúdové rozvody • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Bezpečnostné osvetlenie • Požiarny evakuačný rozhlas (PER) •  Štruktúrovaná kabeláž EDV • Trafostanica • Rozvody pre zabezpečovaciu techniku • Bleskozvod a uzemnenie

OC - Leipzig (DE) rekonštrukcia

Silnoprúdové rozvody • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Bezpečnostné osvetlenie • Požiarny evakuačný rozhlas (PER) •  Štruktúrovaná kabeláž EDV • Trafostanica • Rozvody pre zabezpečovaciu techniku • Bleskozvod a uzemnenie • Riadenie budovy EIB •  Štruktúrovaná kabeláž • Rozvody pre zabezpečovaciu techniku

OC - Dresden (DE) rekonštrukcia

Požiarny evakuačný rozhlas (PES) • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Štruktúrovaná kabeláž • Rozvody pre zabezpečovaciu techniku

OC - Berlin (DE) rekonštrukcia

Silnoprúdové rozvody • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Bezpečnostné osvetlenie • Požiarny evakuačný rozhlas (PES) •  Štruktúrovaná kabeláž EDV • Rozvody pre zabezpečovaciu techniku • Bleskozvod a uzemnenie • Náhradný zdroj DA

OC - Sabinov

Vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody • Bleskozvod a uzemnenie • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Požiarny evakuačný rozhlas (PER) • Elektronický zabezpečovací systém (EZS) • Meranie a regulácia (MaR) • Dieselagregát • Bleskozvod a uzemnenie • Vonkajšie osvetlenie • Prekládka telekomunikačného vedenia

OC - Leipzig (DE) rekonštrukcia

Vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody • Kabeláž pre elektrickú požiarnu signalizáciu (EPS) • Kabeláž pre elektronický zabezpečovací systém (EZS) • Požiarny evakuačný rozhlas (PER) • Kabeláž pre meranie a reguláciu (MaR) • Oprava bleskozvodu

OC - Berlin (DE) rekonštrukcia

Rekonštrukcia a výmena osvetlenia skladov, predajnej plochy, technického zázemia • Výmena núdzového a bezpečnostného osvetlenia objektu • Rekonštrukcia lahôdok • Rekonštrukcia ozvučenia • Rekonštrukcia elektrickej požiarnej signalizácie (EPS) •  Zabezpečovačky • Výmena rozvádzača dieselagregátu + kabeláž • Výmena napájacích káblov SHZ • Rekonštrukcia pokladničných tandemov – nová zásuvková elektroinštalácia • Montáž novej zásuvkovej elektroinštalácie pre predajnú plochu, Infopult, hlavnú pokladňu • Rekonštrukcia telefónnych rozvodov a ústredne + štruktúrovaná kabeláž • Výmena rozvádzačov • Nové napojenie chladenia • Nová elektroinštalácia merania a regulácie (MaR) a riadiaceho systému MaR