REALIZOVANÉ ZÁKAZKY rok 2015

OC - Zvolen

Rekonštrukcia núdzového osvetlenia • Demontáž starej elektroinštalácie • Demontáž starého núdzového osvetlenia • Montáž novej ústredne CBS • Montáž nového núdzového a bezpečnostného osvetlenia

OC - Piešťany

Výmena osvetlenia zázemie – Predajná plocha, Sklady, Technické miestnosti • Rekonštrukcia elektroinštalácie – Predajná plocha, Sklady, Kancelárie • Rekonštrukcia elektroinštalácie, Lahôdky, Pekáreň, Chladiaky • Rekonštrukcia núdzového osvetlenia • Výmena rozvádzačov R5, R7, R-DA, R2, R32 • Úpravy rozvádzačov R1, R3, R4, RH • Montáž novej ústredne CBS • Rekonštrukcia osvetlenia – Prístrešok, Vstup, Obchodná ulica • Rekonštrukcia pokladní • Rekonštrukcia merania a regulácie (MaR) • Demontáž starých a montáž nových káblových vedení osvetlenia • Zásuvkových rozvodov • Rekonštrukcia nakladacej rampy a príjmu tovaru • Rekonštrukcia telefónnych rozvodov koncesionárov

COURBIS s.r.o. - Sereď

Komplet silnoprúdové rozvody • Zásuvkové rozvody • Osvetlenie • Dieselagregát • Bleskozvod a uzemnenie • Štruktúrovaná kabeláž

OC - Nové Zámky

Vnútorné silnoprúdové rozvody • Zásuvkové rozvody • Osvetlenie • Požiarny evakuačný rozhlas (PER) • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Nový sklad, rampa (zásuvkové rozvody, osvetlenie, rozhlas, EPS) • Doplnenie bleskozvodu • Oprava bleskozvodu • Núdzové osvetlenie

OC - Šaľa

Vnútorné silnoprúdové rozvody • Zásuvkové rozvody • Osvetlenie, Nový sklad, Rampa (zásuvkové rozvody, osvetlenie, rozhlas, EPS) • Núdzové osvetlenie • Oprava bleskozvodu • Doplnenie bleskozvodu

OC - Dolný Kubín

Verejné osvetlenie • Prekládka verejného osvetlenia • Kompletná silnoprúdová inštalácia • Meranie a regulácia (MaR) • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Elektronický zabezpečovací systém (EZS) • Požiarny evakuačný rozhlas (PER) • Bleskozvod • Dieselagregát

OC - Šamorín

Kompletná inštalácia slaboprúdových rozvodov • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Elektronický zabezpečovací systém (EZS) • Požiarny evakuačný rozhlas (PER)

Parkovací dom - Topoľčany

Kompletná inštalácia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov • Uzemnenie

OC - Bratislava-Patrónka

Kompletná silnoprúdová inštalácia • Meranie a regulácia (MaR) • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Elektronický zabezpečovací systém (EZS) • Požiarny evakuačný rozhlas (PER) • Bleskozvod

Zdravotnícke zariadenie - Banská Bystrica

Kompletná silnoprúdová a slaboprúdová inštalácia • Dieselagregát