REALIZOVANÉ ZÁKAZKY rok 2016

OC - Dunajská Streda

Vnútorné silnoprúdové rozvody • Zásuvkové rozvody • Osvetlenie • Núdzové osvetlenie • Oprava bleskozvodu • Doplnenie bleskozvodu • Výmena vonkajšieho osvetlenia na parkovisku

OC - Michalovce

Vnútorné silnoprúdové rozvody • Zásuvkové rozvody • Osvetlenie • Núdzové osvetlenie • Oprava bleskozvodu • Doplnenie bleskozvodu  • Výmena vonkajšieho osvetlenia na parkovisku • Dieselagregát • Rozhlas • Požiarna evakuačná signalizácia (PES) • Elektronický zabezpečovací systém (EZS)

OC - Zlaté Moravce

Elektromontážne práce osvetlenia a zásuvkových obvodov • Napájanie technológií chladenia a kúrenia • Dodávka a montáž CBS • Montáž zálohovaných obvodov UPS • Dodávka, Montáž a oživenie rozvádzačov RH-A, RH-SV, R1, R2, R3, R4, R5, R7, R32, Rek • Dodávka, Montáž a oživenie dieselagregátu • Dodávka, Montáž a oživenie technológie ozvučenia • Požiarny evakuačný rozhlas (PER) • Elektronický zabezpečovací systém (EZS) • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Dodávka, Montáž bleskozvodu

OC - Prievidza (rekonštrukcia)

Kompletná výmena kabeláže elektrorozvodov – zázemia, skladov, technickej miestnosti chladenia • Meranie a regulácia (MaR) lahôdok, pekárne • Výmena rozvádzačov RH-AV, RH-SV, R1, R2, R3, R4, R5, R7, R32, Rek • Montáž novej CBS • Kompletná výmena osvetlenia za leddiodové • Rekonštrukcia bleskozvodu a osvetlenia parkoviska OC

OC - Prievidza 2

Elektromontážne práce • Osvetlenie zásuvkových obvodov • Napájanie technológie chladenia • Vykurovanie • Sprinkler • Dodávka a montáž CBS • Montáž zálohovaných obvodov UPS • Dodanie a montáž rozvádzačov RH-AV, RH-SV, R1, R2, R3, R4, R5, R7, R32, Rek • Dodávka, montáž a oživenie dieselagregátu • Dodávka a oživenie technológie ozvučenia • Elektrický požiarny rozhlas (EPS) • Požiarny evakuačný rozhlas (PER) • Elektronický zabezpečovací systém (EZS) • Montáž osvetlenia parkoviska • Kompletná dodávka leddiodového osvetlenia objektu OC

OC Family Center - Dunajská Streda

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Požiarny evakuačný rozhlas (PER)