REALIZOVANÉ ZÁKAZKY rok 2019

OCK -Levice

Kompletná výmena osvetlenia okrem skladových priestorov • Kompletné silnoprúdové rozvody • Dodanie nových podružných rozvádzačov • Úprava hlavného rozvádzača a rozvádzače pre predajnú plochu a skladové priestory • Dodanie a montáž núdzového osvetlenia vrátanie oživenia • Úprava bleskozvodu na pôvodnej časti strechy a doplnenie bleskozvodu na novú prístavbu • Výmena vonkajšieho osvetlenia

BILLA - Bratislava, Bachova ulica (novostavba)

Komplet silnoprúdová elektroinštalácia • Dodanie a zapojenie rozvádzačov • Montáž osvetlenia • Dátový rozvod vrátane zapojenia rozvádzača a zásuviek • Domový rozhlas – komplet kabeláž • Dodanie ústredne, zapojenie a oživenie • Dodanie a zapojenie rozvádzača pre mobilný diesel

BILLA, Trenčín, OC Masaryčky (rekonštrukcia)

Komplet demontáž všetkých elektro rozvodov, vrátane štruktúrovanej kabeláže a rozvádzačov • Kompletná silnoprúdová elektroinštalácia • Dodanie a zapojenie rozvádzačov • Montáž osvetlenia • Dátový rozvod vrátane zapojenia rozvádzača a zásuviek • Domový rozhlas – komplet kabeláž • Dodanie ústredne, zapojenie a oživenie • Dodanie a zapojenie rozvádzača pre mobilný diesel • Kompletná nová EPS a dopojenie do ústredne OC Masaryčky

BILLA - Hlohovec (novostavba)

Komplet silnoprúdová elektroinštalácia • Dodanie a zapojenie rozvádzačov • Montáž osvetlenia • Dátový rozvod, vrátane zapojenia rozvádzača a zásuviek • Domový rozhlas – kompletná kabeláž, dodanie ústredne, zapojenie a oživenie • Dodanie a zapojenie rozvádzača pre mobilný diesel

OCK - Karviná (prestavba) (CZ)

Kompletná silnoprúdová elektroinštalácia • Výmena rozvádzačov • Výmena osvetlenia a inštalácia bezpečnostného osvetlenia • Výmena zásuvkových rozvodov • Výmena osvetľovacích telies verejného osvetlenia • Inštalácia slaboprúdu • Zabezpečovací systém • Evakuačný rozhlas • Požiarna signalizácia

Výrobno skladovací areál - Chrastava (CZ)

Kompletná montáž silnoprúdovej inštalácie • Uzemnenie/bleskozvod • Montáž káblových trás • Montáž zásuvkových a svetelných rozvodov • Montáž osvetlenia • Montáž trafostanice a montáž podružných rozvádzačov

KFC - Velká Dobrá (CZ)

Montáž a dodávka silnoprúdovej inštalácie • Montáž rozvádzačov, zásuvkových a svetelných rozvodov

OCK - Kladno (prestavba) (CZ)

Výmena osvetlenia na predajnej plocha • Úprava zásuvkových rozvodov

OCK - Rakovník (CZ)

Kompletná dodávka silnoprúdovej a slaboprúdovej inštalácie • Montáž uzemnenie/bleskozvod • Montáž vonkajších NN rozvodov a verejného osvetlenia • Montáž káblových trás • Montáž zásuvkových a svetelných rozvodov • Montáž centrálneho núdzového osvetlenia • Montáž požiarnej signalizácie EPS • Zabezpečovací systém EZS • Evakuačný rozhlas ELA • Montáž telefónnych rozvodov

Hobby Retail - Rakovník (CZ)

Montáž VN prípojky • Montáž trafostanice • Montáž káblových trás • Dodávka a montáž rozvádzačov • Dodávka a montáž zásuvkových a svetelných rozvodov • Montáž vonkajších NN rozvodov a verejného osvetlenia • Montáž uzemnenia a bleskozvodu • Montáž núdzového osvetlenia • Montáž dátových rozvodov