REALIZOVANÉ ZÁKAZKY rok 2020

Supermarket - Žilina, Nešporova (Rekonštrukcia)

Komplet elektroinštalácie • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Domový rozhlas • Štruktúrovaná kabeláž + RACK ‹ Výmena bleskozvodu

Supermarket - Turzovka (Vostavba)

Komplet elektroinštalácia • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) 2. vrstva • HSP 2.vrstva •  Štruktúrovaná kabeláž + RACK

Supermarket - Lučenec, SAD (Vostavba)

Komplet elektroinštalácia • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) 2. vrstva • HSP 2.vrstva • Štruktúrovaná kabeláž + RACK

Supermarket - Lučenec, Rúbanisko (Vostavba)

Komplet elektroinštalácia • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) – stráženie tovaru • Domový rozhlas • Štruktúrovaná kabeláž + RACK

Supermarket - Trenčín (Vostavba)

Komplet elektroinštalácia • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) 2. vrstva • Domový rozhlas • Štruktúrovaná kabeláž + RACK

Supermarket - Bratislava, Dlhé diely (Rekonštrucia)

Komplet elektroinštalácia • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • HSP • Štruktúrovaná kabeláž + RACK

Supermarket - Rožňava, Alej Jána Pavla II. (Rekonštrukcie)

Komplet elektroinštalácie • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Domový rozhlas • Štruktúrovaná kabeláž + RACK • Výmena bleskozvodu

OC - Ilava, rozšírenie logistického centra - mrazený sklad

VN prípojka • Prekládka VN rozvodov • Verejné osvetlenie • VN prípojka pre vrátnicu a nabíjačky • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) v budove • Elektrický zabezpečovací systém (EZS) v budove • HSP • Náhradný zdroj • Trafostanica • Kompletná elektroinštalácia silnoprúdu v budove

OC - Rakovník (CZ) (dokočenie)

Silnoprúd • DA • Požiarny evakuačný rozhlas (PER) • Elektrická požiarna signalizácia (EPS), Elektronický zabezpečovací systém (EZS), CBS

Facelift OC - Kladno (CZ)

Silnoprúd • Výmena osvetlenia

KFC - Veká Dobrá (CZ)

Silnoprúd

OC Stodůlky - Praha (CZ) (Prestavba)

Silnoprúd • Výmena osvetlenia • Elektronický požiarny systém (EPS), Elektronický zabezpečovací systém (EZS) • CBS

OC Kobylisy - Praha (CZ) (Prestavba)

Silnoprúd • DA • CBS