REALIZOVANÉ ZÁKAZKY rok 2021

OC - Svit (Rekonštrukcia)

Silnoprúd • Slaboprúd • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • HSP • Štruktúrovaná kabeláž

OC - Levoča (Rekonštrukcie)

Silnoprúd • Slaboprúd • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • HSP • Štruktúrovaná kabeláž

OC v Galérii Cubicon - Bratislava (Rekonštrukcie)

Silnoprúd • Slaboprúd • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • HSP • Štruktúrovaná kabeláž

OC - Štúrovo (Rekonštrukcie)

Silnoprúd • Slaboprúd • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • HSP • Štruktúrovaná kabeláž

OC - Topoľčany (Vostavba)

Silnoprúd • Slaboprúd • Štruktúrovaná kabeláž a domáci rozhlas

Merina - Trenčín (Rekonštrukcia)

Kompletná dodávka ELI a SLP

CRM - Bratislava

Kompletná dodávka a inštalácia silnoprúdu • Kompletná dodávka a inštalácia slaboprúdu • Dodávka a inštalácia dieselagregátu

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - Dobšiná (Rekonštrukcia)

Silnoprúd • Bleskozvod • Dátové rozvody

OC - Martin (Rekonštrukcie)

Doplnenie silnoprúdovej elektroinštalácie • Úprava časti osvetlenia • Inštalácia zaskokového automatu pre potravinové chladenie

OC - Rožnov pod Radhoštěm (CZ) (Novostavba)

Kompletná elektroinštalácia • Trafostanica • Náhradný zdroj DA • Požiarny rozhlas • Zabezpečovací systém • EPS • Centrálny batériový systém núdzového osvetlenia • Vonkajšie rozvody • Vonkajšie osvetlen