REALIZOVANÉ ZÁKAZKY rok 2012

OCK - Nové Mesto nad Váhom

Vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody • Verejné osvetlenie • Meranie a regulácie (MaR) • NN prípojka • NN rozvody • Bleskozvod a uzemnenie • Prekládka telekomunikačného vedenia • Prekládka verejného osvetlenia mesta

OC Central - Bratislava

Realizácia vonkajšieho osvetlenia • Dekoračné osvetlenie objektu • Dekoračné osvetlenie strešných záhrad

IKEA - Bratislava (rozšírenie)

Trasy pre colt • Dodávka a montáž požiarne odolných trás a kabeláži pre zariadenie na odvod dymu a tepla

OC Family Center - Chrudim (CZ)

Silnoprúdové rozvody • Osvetlenie predajne • Zásuvkové okruhy • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Požiarny evakuačný rozhlas (PER) • Bleskozvod a uzemnenie

OC Family Center GATE - Senica

Silnoprúdové rozvody • Osvetlenie predajne • Zásuvkové okruhy • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Požiarny evakuačný rozhlas (PER) • Bleskozvod a uzemnenie • Verejné osvetlenie • NN rozvody • NN prípojka

Výrobná hala - Púchov

Elektroinštalácia vnútorných slaboprúdových rozvodov • Meranie a regulácia (MaR)

OCK - Partizánske

Kompletná elektroinštalácia • Silnoprúdová a slaboprúdová zabezpečovačka • Požiarny evakuačný rozhlas (PER) • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Verejné osvetlenie • VN prípojka • Trafostanica • Vonkajšie osvetlenie • Prekládka telekomunikačných rozvodov • Meranie a regulácia (MaR)

OCK - Most (CZ) rekonštrukcia

Výmena dieselagregátu • Rekonštrukcia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov

OCK - Čadca

Vnútorné silnoprúdové rozvody • Meranie a regulácia (MaR) • Požiarny evakuačný rozhlas (PER) • Elektronický zabezpečovací systém (EZS) • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • VN prípojka • Trafostanica • Bleskozvod a uzemnenie

Centrálny sklad OCK - Ilava

Elektroinštalácia slaboprúdových a silnoprúdových rozvodov • Elektronický zabezpečovací systém (EZS) • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Požiarny evakuačný rozhlas (PER)