MERANIE A REGULÁCIA (MaR)

Služby v oblasti MaR ponúkame od spracovania projektovej dokumentácie cez dodávku, montáž, uvedenie do prevádzky, až po servis na zariadení.

Z priemyselných technológii sa sústredíme predovšetkým na plynové kotolne, parné a teplovodné výmenníkové stanice, vzduchotechnické zariadenia, chladiace zariadenia a podobne.

Z bohatého sortimentu riadiacej techniky sa špecializujeme hlavne na výrobky  firmy Sauter a Siemens.