PRIEMYSELNÁ TELEVÍZIA

Ďalšia skupina zariadení na ochranu objektov je tvorená zariadeniami priemyslovej televízie – kamerovými a monitorovacími systémami. Pozostáva z kamier, záznamových zariadení, monitorov a ďalších komponentov, napr. pre dlhodobé nahrávanie činností na sledovaných miestach.

Systémy sa využívajú nielen na doplnenie zariadení EZS, ale i ako zariadenia pre kontrolu výrobných liniek a iných procesov. Navrhované systémy sú zložené z komponentov popredných svetových výrobcov (Bosch Samsung, Avigilon, Axis a pod.).

Systémy sú navrhované podľa miestnych podmienok, požiadaviek zákazníka a spôsobov prevádzky. V súčasnej dobe sa spoločnosť primárne špecializuje na IP kamerové systémy s možnosťou vzdialeného sledovania cez internet s využitím zabezpečeného prenosu.