PRÍSTUPOVÉ SYSTÉMY

Prístupové systémy slúžia k zamedzenie prístupu osôb do priestorov kam nemajú povolený vstup.

Patria sem elektrické zámky ovládané cez čiarové kódy, Dallas čipy a pod. Do tohto oboru patrí tiež kontrola pochôdzky strážnej služby, kedy je ich pochôdzka kontrolovaná pomocou snímačov rozmiestnených po objekte. Tieto sú vyhodnocované cez PC, kde sa dá spätne zistiť, o koľkej a na akom mieste sa strážna služba pohybuje.