ROZHLAS A OZVUČENIE

Ďalšou kategóriou, kde naša firma ponúka komplexné služby od projektu po samotnú realizáciu vrátane akýchkoľvek dodávok, je ozvučenie.

Ponúkame ozvučenie väčších plôch, napr. obchodné priestory (markety) alebo výrobné priestory. Pri dodávkach spolupracujeme predovšetkým s firmami Bosch a Honeywell.

Všetky systémy navrhujeme a inštalujeme v zmysle platnej legislatívy. Pre kongresové centrá a hotely ponúkame komplexné riešenia ozvučenia spoločenských miestností, kompletné vybavenie kongresovými systémami, tlmočníckymi systémami…