TELEKOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA

Jedným z hlavných oborov činnosti našej spoločnosti je aj výstavba telekomunikačných systémov. Tieto dodávame zákazníkom na “kľúč”, to znamená, že dodávka je vrátane telefónnej ústredne, kabeláže, telefónnych aparátov.

Z ponúkaných tel. ústrední je možné uviesť telefónne ústredne Siemens, Alcatel, Panasonic. Pre montáž a software ústrední máme vyškolených technikov priamo u výrobcov týchto ústrední. Servis týchto ústrední zaisťujeme diaľkovo pomocou modemovej linky.