EAST SK, s.r.o
Bratislavská 430/5
Dubnica nad Váhom
018 41

© copyright by Eastsk
graphic design by dale

elektroinštalácie

TELEKOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA

Jedným z hlavných oborov našej spoločnosti je i výstavba telekomunikačných zariadení. Tieto dodávame pre zákazníkov na "kľúč", to znamená, že dodávka je vrátane tel. ústredne, kabeláže, dodávky telefónnych aparátov. 


Z ponúkaných tel. ústrední je možné uviesť telefónne ústredne Siemens, Alcatel, Panasonic. Pre montáž a software ústrední máme vyškolených technikov priamo u výrobcov týchto ústrední. Servis týchto ústrední je zaistený diaľkovo pomocou modemovej linky.