REALIZOVANÉ ZÁKAZKY rok 2009

Terno COOP Jednota Laugarício - Trenčín

Vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody • Štruktúrovaná kabeláž

Life - Michalovice (CZ)

Vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody • Verejné osvetlenie • Bleskozvod a uzemnenie

TESCO - Martin-Priekopa

Vnútorné silnoprúdové rozvody • DA • UPS • Verejné osvetlenie • NN a VN prípojka • Bleskozvod a uzemnenie

Octopus Habitat - Bratislava

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Požiarny evakuačný rozhlas (PER) • Meranie a regulácia (MaR)

SSaUD - Mengusovce

Vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody • Bleskozvod a uzemnenie • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Požiarny evakuačný rozhlas (PER)

Gentiana - Mýto pod Ďumbierom

Vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody • Bleskozvod a uzemnenie • Verejné osvetlenie • NN prípojka

Apartmány - Terchová

Vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody • Bleskozvod a uzemnenie • Verejné osvetlenie • NN prípojka

OC Family Center - Rimavská Sobota

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Požiarny evakuačný rozhlas (PER)

OC Family Center - Vranov nad Topľou

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Požiarny evakuačný rozhlas (PER)

PO Kamenné námestie - Liptovský Mikuláš

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Požiarny evakuačný rozhlas (PER) • Trafostanica • Vnútorné silnoprúdové rozvody • DA • UPS • Verejné osvetlenie • NN prípojka • VN prípojka • Bleskozvod a uzemnenie

OC - Martin

Verejné osvetlenie • NN prípojka • VN a NN preložky • Trafostanica • Vonkajšie osvetlenie • Preložky telekomunikačného vedenia

OC Family Center - Dunajská Streda

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Požiarny evakuačný rozhlas (PER)