REALIZOVANÉ ZÁKAZKY rok 2013

OC - Rožňava

Kompletná elektroinštalácia silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov • Osvetlenie • Zásuvkové okruhy • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Požiarny evakuačný rozhlas (PER) • Elektronický zabezpečovací systém (EZS) • Bleskozvod a uzemnenie • Meranie a regulácia (MaR)

OC - Prostějov (CZ)

Trafostanica • Bleskozvod a uzemnenie • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Požiarny evakuačný rozhlas (PER) • Elektronický zabezpečovací systém (EZS) • NN prípojka • Dieselagregát

OC - Podunajské Biskupice

Vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Požiarny evakuačný rozhlas (PER) • EZS • Meranie a regulácia (MaR) • Dieselagregát • Bleskozvod a uzemnenie

OC - Bardejov

Vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Požiarny evakuačný rozhlas (PER) • Elektronický zabezpečovací systém (EZS) • Meranie a regulácia (MaR) • Dieselagregát • Bleskozvod a uzemnenie

OC - Mladá Boleslav (CZ)

Rekonštrukcia a výmena osvetlenia skladu, predajnej plochy a technického zázemia • Rekonštrukcia núdzového a bezpečnostného osvetlenia objektu • Výmena rozvádzačov RH, R2, R5, R7, R6 • Rekonštrukcia pekárne a lahôdok • Nová elektroinštalácia pult ryby • Rekonštrukcia ozvučenia • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Zabezpečovačky • Výmena dieselagregátu • Výmena rozvádzača dieselagregátu + kabeláž • Výmena napájacích káblov SHZ • Rekonštrukcia pokladničných tandemov – nová zásuvková elektroinštalácia • Montáž novej zásuvkovej elektroinštalácie predajnej plochy – infopultu – hlavnej pokladne • Nová elektroinštalácia osvetlenia • Podzemné parkovisko • Rekonštrukcia telefónnych rozvodov a ústredne • Úprava R32 • Rekonštrukcia WC zákazníci • Nové napojenie chladenia • Oživenie a spustenie technológie OC do prevádzky

OC - Liberec (CZ)

Rekonštrukcia a výmena osvetlenia sklady, predajná plocha, technické zázemia • Rekonštrukcia núdzového a bezpečnostného osvetlenia objektu • Rekonštrukcia pekárne, lahôdok • Rekonštrukcia ozvučenia • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) •  Zabezpečovačky • Výmena dieselagregátu • Výmena rozvádzača dieselagregátu + kabeláž • Výmena napájacích káblov SHZ •  Rekonštrukcia pokladničných tandemov – nová zásuvková elektroinštalácia • Montáž novej zásuvkovej elektroinštalácie predajná plocha, infopult, hlavná pokladňa • Rekonštrukcia telefónnych rozvodov a ústredne • Výmena osvetlenia parkovisko a nakladacia rampa • Výmena rozvádzačov R2,R5,R7 • Úprava rozvádzača RH,R32 • Rekonštrukcia WC zákazníci • Nové napojenie chladenia • Nová elektroinštalácia Merania a regulácie (MaR) a riadiaceho systému MaR • Oživenie a spustenie technológie OC do prevádzky