REALIZOVANÉ ZÁKAZKY rok 2017

OC - Galanta FACELIFT

Úprava a montáž osvetlenia na predajnej ploche • Preloženie a montáž zásuviek na predajnej ploche • Doplnenie zásuviek pre samoobslužné pokladne • Výmena osvetlenia vo vstupe a na prístrešku • Úprava zásuviek vo vstupe a pod prístreškom • Montáž svetiel pre reklamy na fasáde • Kompletné dodanie LED osvetlenia

OC - Sereď FACELIFT

Úprava a montáž osvetlenia na predajnej ploche • Preloženie a montáž zásuviek na predajnej ploche • Doplnenie zásuviek pre samoobslužné pokladne • Výmena osvetlenia vo vstupe a na prístrešku • Úprava zásuviek vo vstupe a pod prístreškom • Montáž svetiel pre reklamy na fasáde • Kompletné dodanie LED osvetlenia

OC - Dunajská Streda FACELIFT

Preloženie a montáž osvetlenia na predajnej ploche • Preloženie a montáž zásuviek na predajnej ploche • Montáž svetiel pre reklamy na fasáde • Kompletné dodanie LED osvetlenia

OC - Kežmarok FACELIFT

Preloženie a montáž osvetlenia na predajnej ploche • Preloženie a montáž zásuviek na predajnej ploche • Doplnenie zásuviek pre samoobslužné pokladne • Výmena osvetlenia vo vstupe a na prístrešku • Úprava zásuviek vo vstupe a pod prístreškom • Montáž svetiel pre reklamy na fasáde • Kompletné dodanie LED osvetlenia

OC - Stará Ľubovňa FACELIFT

Úprava a montáž osvetlenia na predajnej ploche • Preloženie a montáž zásuviek na predajnej ploche • Doplnenie zásuviek pre samoobslužné pokladne • Výmena osvetlenia vo vstupe a na prístrešku • Úprava zásuviek vo vstupe a pod prístreškom • Montáž svetiel pre reklamy na fasáde • Kompletné dodanie LED osvetlenia

OC - Komárno

Elektromontážne práce • Osvetlenie zásuvkových obvodov • Napájanie technológií chladenia a kúrenia • Dodávka a montáž CBS • Montáž zálohovaných obvodov UPS • Dodávka, montáž a oživenie rozvádzačov RH-A, RH-SV, R1, R2, R3, R4, R5, R7, R32, Rek • Dodávka, montáž a oživenie dieselagregátu • Montáž bleskozvodu

OC - Bratislava-Petržalka

Elektromontážne práce • Osvetlenie zásuvkových obvodov • Napájanie technológií chladenia a kúrenia • Dodávka a montáž CBS • Montáž zálohovaných obvodov UPS • Montáž a oživenie rozvádzačov RH-A, RH-SV, R1, R2, R3, R4, R5, R7, R32

TESCO logistický sklad - Nové Mesto nad Váhom

Kompletná výmena osvetlenia • Montáž bezpečnostného osvetlenia

OC - Poprad

Elektromontážne práce • Osvetlenie Parkoviska • Prekládky verejného osvetlenia • Montáž svetelných a zásuvkových obvodov • Napájanie technológií chladenia a kúrenia • Dodávka a montáž CBS • Montáž zálohovaných obvodov UPS • Montáž a oživenie rozvádzačov RH-A, RH-SV, R1, R2, R3, R4, R5, R7, R32, Rek • Dodávka, montáž a oživenie dieselagregátu • Montáž bleskozvodu • Kompletná dodávka a montáž slaboprúdových rozvodov (PER, EPS, PSN)

OC - Prešov

Kompletná rekonštrukcia • Demontáž jestvujúcich rozvodov • Montáž silnoprúdovej a slaboprúdovej elektroinštalácie • Prekládka merania