REALIZOVANÉ ZÁKAZKY rok 2010

ŠD Horský Park - Bratislava

Vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody • Štruktúrovaná kabeláž • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Požiarny evakuačný rozhlas (PER)

LIDL - Liptovský Hrádok

Vnútorné silnoprúdové rozvody • Verejné osvetlenie

Obecný úrad - Leštiny

Vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody • NN prípojka • Bleskozvod a uzemnenie

Hotel AVENA Plus - Liptovský Ján

Meranie a regulácia (MaR) • Štruktúrovaná kabeláž • TV rozvody • Ozvučenie • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Požiarny evakuačný rozhlas (PER) • Elektrický zabezpečovací systém (EZS)

OC - Olomouc (CZ)

Stavebný dozor

Rodinný dom Kollár

Vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody • Elektrický zabezpečovací systém (EZS)

Rodinný dom Janigová

Realizácia diela na kľúč, vrátane stavebnej časti

OC Family Center - Považská Bystrica

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Požiarny evakuačný rozhlas (PER)

FTVŠ UK - Bratislava (golf trenažér)

Vnútorné silnoprúdové rozvody

OC - Trebišov

VN prípojka • Trafostanica • Vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody • Verejné osvetlenie • Meranie a regulácia (MaR) • NN prípojka • NN rozvody • Bleskozvod a uzemnenie

OC - Kežmarok

Trafostanica • Vnútorné silnoprúdové rozvody • Prekládka telekomunikačných káblov • Areálové rozvody NN • Verejné osvetlenie • Preložka verejného osvetlenia • Bleskozvod a uzemnenie

TELUX, s.r.o. - Trebatice

Vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody • NN prípojka • Bleskozvod a uzemnenie

Polyfunkčný komplex PERLA Ružinova - Bratislava

Vnútorné silnoprúdové a slaboprúdové rozvody • Bleskozvod a uzemnenie

PENNY Market - Plzeň (CZ)

Vnútorné silnoprúdové rozvody • Bleskozvod a uzemnenie • Elektrická požiarna signalizácia (EPS)

OC Primum - Rimavská Sobota

Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Požiarny evakuačný rozhlas (PER) • NN prípojka • Vnútorné silnoprúdové rozvody • Verejné osvetlenie • Bleskozvod a uzemnenie