REALIZOVANÉ ZÁKAZKY rok 2018

OCK - Nitra

Elektromontážne práce • Osvetlenie zásuvkových obvodov • Napájanie technológií chladenia a kúrenia • Dodávka a montáž CBS • Montáž zálohovaných obvodov UPS • Dodávka, montáž a oživenie rozvádzačov RH-A, RH-SV, R1, R2, R3, R4, R5, R7, R32, Rek • Dodávka, montáž a oživenie dieselagregátu • Montáž bleskozvodu • Požiarny evakuačný rozhlas (PER) • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Elektronický zabezpečovací systém (EZS) • Výmena osvetlenia parkoviska

OCK centrálny sklad - Ilava

Výmena osvetlenia

OCK - Považská Bystrica

Vnútorné silnoprúdové rozvody • Zásuvkové rozvody • Osvetlenie • Núdzové osvetlenie • Oprava bleskozvodu • Doplnenie bleskozvodu • Výmena vonkajšieho osvetlenia na parkovisku • Dieselagregát • Požiarny evakuačný rozhlas (PER) • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Elektronický zabezpečovací systém (EZS) • Výmena osvetlenia parkoviska

OCK - Trnava

Elektromontážne práce • Montáž svetelných a zásuvkových obvodov • Napájanie technológií chladenia a kúrenia • Dodávka a montáž CBS • Montáž zálohovaných obvodov UPS • Montáž a oživenie rozvádzačov RH-AV, RH-SV, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R32, REK

OCK - Poprad I.

Kompletná rekonštrukcia • Demontáž jestvujúcich rozvodov • Elektromontážne práce • Osvetlenie zásuvkových obvodov • Napájanie technológií chladenia a kúrenia • Montáž a oživenie rozvádzačov RH-A, RH-SV, R1, R2, R3, R4, R5, R7, R32, Rek • Dodávka a montáž CBS • Montáž zálohovaných obvodov UPS • Výmena osvetlenia na parkovisku

OCK - Karviná (CZ)

Elektromontážne práce • Osvetlenie zásuvkových obvodov • Napájanie technológií chladenia a kúrenia • Dodávka a montáž CBS • Montáž zálohovaných obvodov UPS • Dodávka, montáž a oživenie rozvádzačov RH-A, RH-SV, R1, R2, R3, R4, R5, R7, R32, Rek • Montáž bleskozvodu • Požiarny evakuačný rozhlas (PER) • Elektrická požiarna signalizácia (EPS) • Elektronický zabezpečovací systém (EZS) • Výmena osvetlenia parkoviska